PRAKTYCZNE INFORMACJE

Dobór zespołu prądotwórczego

W pierwszej kolejności trzeba przeanalizować i zsumować moc urządzeń, które będą zasilane z agregatu prądotwórczego. Zwykle moc załączanych odbiorników powinna wynosić około 60-70% mocy znamionowej zespołu prądotwórczego.

Należy pamiętać, że z zacisków jednofazowych prądnic trójfazowych nie można odebrać więcej niż 60% mocy znamionowej zespołu, a także asymetria obciążenia poszczególnych faz w prądnicach trójfazowych nie może być większa niż 20%.


Zalecana moc agregatu prądotwórczego przy przykładowych odbiornikach:
OdbiornikiZalecana moc agregatu prądotwórczego
urządzenia grzewczeco najmniej 1,2 razy większa od mocy znamionowej odbiornika
oświetlenie żaroweco najmniej 1,2 razy większa od mocy znamionowej odbiornika
UPSco najmniej 1,7 razy większa od mocy znamionowej odbiornika
urządzenie elektryczneco najmniej 1,2 razy większa od mocy znamionowej odbiornika

Zalecana moc agregatu prądotwórczego przy odbiornikach wyposażonych w silniki elektryczne:
Odbiorniki wyposażone
w silniki elektryczne
Zalecana moc agregatu prądotwórczego
połączone w gwiazdęco najmniej 3 razy większa od mocy znamionowej odbiornika 
połączone w trókąt co najmniej 9 razy większa od mocy znamionowej odbiornika
połączone w gwaizdę/trójkąt (soft start) co najmniej 3 razy większa od mocy znamionowej odbiornika 
z falownikiem co najmniej 1,5 razy większa od mocy znamionowej odbiornika 
silniki komutatorowe (elektronarzędzia)co najmniej 1,2 razy większa od mocy znamionowej odbiornika  


UWAGA

  • W układach trójprzewodowych, gdy nie są używane odbiorniki trójfazowe, zaleca się stosowanie agregatów jednofazowych z uwagi na możliwość wystąpienia asymetrii napięć spowodowanych nierównomiernym obciążeniem poszczególnych faz.
  • Poprawny dobór agregatu jest najczęściej procesem bardzo skomplikowany – wymaga dużego doświadczenia i odpowiednich kwalifikacji – dlatego w przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu z działem techniczno handlowym FPH AKMEL