PRAKTYCZNE INFORMACJE

Budowa elektrowni słonecznych

Elektrownie słoneczne zbudowane są z następujących elementów:


 • Monokrystaliczne / polikrystaliczne panele fotowoltaiczne

  • Panele fotowoltaiczne (fotoelektryczne) to połączone grupy baterii słonecznych, które natomiast są połączonymi grupami pojedynczych cel elektrycznych.
 • Falownik

  • Falowniki (zwane również inwerterami, przetwornicami)służą do przekształcania prądu stałego w prąd zmienny, występują w wersji jedno i trójfazowej.
   Wyróżniamy inwertery
  • on-grid, które wpina się bezpośrednio do sieci energetycznej, aby zsynchronizować oba źródła oraz przetwornice off-grid, które wykorzystują przetworzoną energię na własne potrzeby a nadwyżki gromadzone są w akumulatorach. Te drugie mogą być wyposażone w przełącznik Power Switch (Bypass), którego zadaniem jest przełączanie źródła zasilania pomiędzy akumulatorami a siecią energetyczną.
 • Kontrolery

  • Wyróżniamy kilka typów:
   • Regulator ładowania – odpowiada za ładowanie akumulatorów,
   • Kontrolery dedykowane – odpowiadają za regulację pracy całej elektrowni oraz             podłączonych do niej odbiorników
 • Sterownik grzałek