PRAKTYCZNE INFORMACJE

Prawidłowe usytuowanie elektrowni wiatrowej

Warto posłużyć się profesjonalnymi badaniami, które wskażą właściwe miejsce dla wiatraka. Wiatr w wybranym położeniu powinien mieć przepływ niezaburzony, swobodny i stały. Nie powinno wiać zbyt silnie, ale wyłącznie przez kilka godzin oraz nie może być zawirowań powietrza. W omówionych warunkach turbina pracuje w sposób najbardziej wydajny. 

Dobrymi miejscami są:

  • prześwity budynków
  • niezalesione pagórki,
  • bliska odległość od drogi lub autostrady
 


Zasady lokalizacji małych turbin wiatrowych (źródło: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych)


Przydomowe elektrownie wiatrowe można zamontować na dwa sposoby:

  • bez stałego połączenia z gruntem
  • posadowiona na fundamentach
Zazwyczaj przydomowe elektrownie wiatrowe można stawiać już w odległości 20 – 100 metrów od budynków mieszkalnych. 

Eksploatacja turbiny wiatrowej jest praktycznie bez kosztowa.
Przegląd techniczny powinien być wykonywany co 1-2 lata. Jest to warunek bezawaryjnej pracy wiatraka nawet 25 lat.