PRAKTYCZNE INFORMACJE

Warunki wsparcia dla inwestorów

Ulga dla rolników 

Ustawą o podatku rolnym z dn. 15 listopada 1984 r., art. 13 zakłada, że podatnik podatku rolnego ma prawo do ulgi inwestycyjnej z tytułu poniesionych wydatków na zakup i zainstalowanie urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii. Rolnik musi złożyć wniosek, który zawiera zestawienie poniesionych kosztów wraz z rachunkami lub ich kopiami uwierzytelnionymi, potwierdzającymi wysokość wydatków. Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji. Sprowadza się do odliczenia 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycji od należnego podatku rolnego (może być stosowana nie dłużej niż 15 lat). 


Preferencyjny kredyt 

Preferencyjny kredyt na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (ustawa z dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony środowiska) przysługuje osobom fizycznym i firmom. Szczegółowe informacje dotyczące warunków kredytowania dostępne są na stronie internetowej Banku Ochrony Środowiska.